Blogus dla młodzieży i nie tylko

Temat: Orange data odpowiedzi na rekalmacje.
[cytat="meciak"]Pismo urzędowe zawsze wysyłane jest z potwierdzeniem odbioru, a to dlatego, że zawiera on datę odbioru, od której można odliczać ustawowy termin. W związku z tym, że pismo wysłane jako polecone bez potwierdzenia ma jedyne urzędowe potwierdzenie - STEMPEL POCZTOWY bo przecież mogli je napisać a potem przez 5 dni nieść na pocztę i nie liczy się to kiedy napisali, tylko kiedy Cie poinformowali.[/cytat]


No Ok tylko bynajmniej ja otrzymuje odpowiedzi od ORANGR zwykłym listem a zamiast stępla pocztowego nad moimi danymi jest "data nadania".
Więc w takim wypadku jak traktowac owy termin??
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=6073Temat: Dane osobowe świadka
jak stosujecie:

(..) art. 57
§ 4 k.p.w. Do wniosku o ukaranie oskarżyciel publiczny dołącza materiały czynności wyjaśniających lub postępowania przygotowawczego, a także, do wiadomości sądu, adresy świadków i pokrzywdzonych oraz po jednym odpisie wniosku dla każdego z obwinionych. (...)
bo zostałem poinformowany przez naszego oskarżyciela, że nie można umieszczać imienia i nazwiska świadka w notatce urzędowej bo wg. niego wynika to z w/w zapisu czyli paragrafu 4 tego artykułu,

Do wniosku należy dołączyć materiały czynności wyjaśniających, jeżeli je prowadzono, albo postępowania przygotowawczego, jak również – ale tylko do wiadomości sądu, zatem w odrębnym piśmie adresy świadków i pokrzywdzonych (art. 57 § 4 k.p.w.). Kodeks uznaje, iż tam gdzie pokrzywdzony występuje z własnym, samodzielnym wnioskiem o ukaranie powinien w tym wniosku podać także swój adres, natomiast tam gdzie wniosek pochodzi od oskarżyciela publicznego, adres pokrzywdzonego nie musi być ujawniany i pozostaje do wiadomości sądu.natomiast art. 41 § 1 k.p.w. nie zawiera takiego wymogu przynajmniej ja nic takiego nie dostrzegam i podobnie jest z adresem świadka w protokole przesłuchania, czy to aby nie jest lekka przesada z tymi danymi


(...)przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka w postępowaniu w sprawach o wykroczenia opiera się właściwie w całości na recypowanych przepisach k.p.k., jak bowiem wynika z art. 41 § 1 k.p.w. nie przejęto z k.p.k. jedynie przepisów odnośnie do zwalniania z tajemnicy, tj. art. 179-181, co wiąże się z własną regulacją w tej materii zawartą w art. 41 § 2-5 k.p.w., oraz przepisów dotyczących świadka incognito (art. 184 i 191 § 3 k.p.k.), która to instytucja na gruncie k.p.w. nie występuje.(...)

a cytaty pochodzą z komentarza do k.p.w. Tomasza Grzegorczyka
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=219


Temat: Czy brak podpisu na pieczatce imiennej jest groĄny ?

Co do krzyżyków to nie mam specjalnie zdania, ale zlożenie podpisu przez odci?nięcie odcisku palca jest dopuszczalne.
Generalnie chodzi w wypadku podpisu o dokonanie pewnej czynno?ci prawnej, w wypadku ZP w formie pisemnej. Osoba uprawniona składa podpis, ale jak mi kto?powie że własnoręczne napisanie zygzaka potocznie okre?lanego jako parafka, przez osobędo tej czynno?ci upoważnion? i ?wiadom? tego co robi nie jest dokonaniem takiej czynno?ci prawnej to ja już nie wiem co jest.
Czytelno?ć podpisu jest ważna w kwestiach dowodowych, ale o?wiadczenie osoby która składała takie "co?" że to jest wła?nie podpias powinno sprawę rozwi?zać ostatecznie.

już mi sięwyczerpał zapał do pisania w tym po?cie ale ?ledzić go będę bo mnie ciekawo?ć rozpiera


S?d Najwyższy mam nadzieję zostanie uznany za wystarczaj?cy autorytet ;)

....
Z art. 78 zd. 1 k.c., według którego do zachowania pisemnej formy czynno?ci prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmuj?cym tre?ć o?wiadczenia woli, wynika wymaganie własnoręczno?ci podpisu.
...
Zachodz? zatem podstawy, by przyj?ć, że podpis musi stanowić wytwór pisania; mówi?c inaczej - podpisem jest wył?cznie znak napisany. Takie rozumienie interpretowanego pojęcia odpowiada wynikowi analizy semantycznej słowa "podpis", w którym akcent trzeba położyć na okre?lonej w nim czynno?ci - pisać. Nie jest więc podpisem tuszowy odcisk palca, z którym ustawa - przy zachowaniu pozostałych wymagań okre?lonych w art. 79 k.c. - wi?że jedynie skutki prawne przewidziane dla podpisu. Wobec warunku własnoręczno?ci, o którym mowa w art. 78 k.c., nie jest również podpisem, a jedynie jego kopi?, faksymile, który może być odci?nięty na dokumencie przez inn? osobę.
...
kładaj?c podpis na dokumencie obejmuj?cym o?wiadczenie woli, podpisuj?cy wyraża wolę wywołania okre?lonych skutków prawnych i daje jednocze?nie wyraz temu, że dokument zawiera ostateczn?, a nie jedynie projektowan? tre?ć danego o?wiadczenia, że o?wiadczenie to jest zupełne, oraz że pochodzi od osoby podpisanej. Powyższe funkcje podpisu nie pozostaj? bez znaczenia dla rozumienia tre?ci tego pojęcia. Można bowiem przyjmować, że skoro podpis jest napisanym znakiem ręcznym okre?lonej osoby, to powinien on wskazywać tę osobę, a więc przedstawiać nie tylko jej charakter pisma, ale i dane, które j? indywidualizuj?. Należ? do nich, między innymi, imię i nazwisko, przy czym funkcję indywidualizuj?c? pełni przede wszystkim nazwisko. Z punktu widzenia semantyki podpis oznacza "nazwisko (imię), rzadziej godło, inicjały, napisane zwykle własnoręcznie", natomiast podpisać się - to "napisać własnoręcznie swoje nazwisko (imię), rzadziej godło, inicjały; za?wiadczyć, stwierdzić co? swym podpisem" (por. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978, t. 2, s. 743). W mowie potocznej słowo "podpis" jest używane w dwóch różnych znaczeniach. W stosunkach rodzinnych lub towarzyskich przez podpis rozumie się każde zakończenie pisma przez osobę, od której pismo pochodzi, np. tylko imię, i to także zdrobniałe. Jeżeli chodzi o podpisy składane w stosunkach urzędowych, zwłaszcza na pismach maj?cych charakter czynno?ci prawnej, przyjmuje się powszechnie, że podpis oznacza imię i nazwisko lub co najmniej nazwisko podpisuj?cego. Prze?wiadczenie takie utrwaliło się w społeczeństwie ze względu na funkcję nazwiska, która polega na ustaleniu tożsamo?ci osoby fizycznej.
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=2197


Temat: co robić moze ktoś jest temacie
co robić moze ktoś jest temacie
  witam
mam problem typu ,nie wydania żaswiadczenia przez urząd skarbowy
w związku z wątpliwościami pracownika
opiszę w pkt aby było bardziej zrozumiałe
1 zakup auta w niemczech -umowa kupna sprzedaży
2 złożenie wniosku do UC w sprawie akcyzy (wewnątrz wspolnotowe)
2. do wniosku dołączyłem umowę kupna sprzedaży ,certfikat orginalności pojazdu (dokument amerykański auto jeżdziło w bazie wojskowej przed sprzedażą do niemieckiego pośrednika ) zaświadczenie Niemieckiego urzedu celnego o dopuszceniu auta do rejestracji w niemczech wydane na prośbe nowego niemieckiego właścicila )
i tu zaczynają sie szopki po kilkunastu dniach wojowania sie z wydziałem komunikacji (dzieśiatki telefonów po całęśj Polsce ) pracownik wydziału komunikacji przyjął dokumenty jako wystarczające do rozpoczęcia procesu rejestracji , chce zaznaczyć że sprawdzane były podobne sprawy w całej Polsce i w końcu dokumenty nie budziły wątpliwości
natomiast podobna sytuacja zaczełą się w UC Urzedniczka twierdzi ( na słowo) dokument niemiecki nie zawiera adnotacji że cło zostało pobrane n a terenie niemiec a zarazem w unii i chce oclić auto jeszcze , znowu zaczyna się gehenna szukanie w przyhgranicznych miastach nr tel UC i dzwonienie tel. podając nazwę dokumentu z tłumaczenia i co jest w tym dokumencie że to jest zaswiadczenie urzedu celnego o braku zastrzeżęń w dopuszczeniu auta do ruchu tak wynika z tłumaczenia wszyscy twierdzą że znają ten dokument i jest to wystarczajęce zaświadczenie wydane przez rządową bądż co bąż jednostke jakim jest Niemiecki Urząd Celny i twierdza ze celnikom z przynalerznego UC niechce sie grzebać i dopytywać więc chca przeżucić na mnie sprawe żebym udowodnił że nie jestem wielbłądem > Urzędniczka twierdzi że ten dokument dopuszca auto do ruchu czyli (na moj rozum ma kołą światłą i silnik ) a niema nic że cło zostało opłacone przez niemców w 2006 roku bo z tego roku jest zaświadzczenie ,to ja sie pytam od kiedy urząd celny jest urzedem diagnostycznym i robi przeglądy aut . Nie ma uproś mam dostac decyzje i mam oclić auto urzedniczka tweirdzi jeszce ze umowa jest wyssana z palca i mogłęm ją podrobić pytam w jakim celu miałem podrabiać jak uczestniczyłem w jej tworzeniu wraz ze sprzedającą osobą ( akcyze pobrali ) ale na wątpliwosci urzedu skarbowego telefonicznie przekazali pracownikowi że taka bedzie ze mną procedura że bedą clić auto i urząd skarbowy ma mi oddac 160 zł przecież to kpina ze urzednicy dzwonią sobie telefonicznie przecież każdy moze sie podać za jakiegoś urzednika i wyciągnąc dane na moj temat jeżeli są wątpliwosci to pismo urzedowe z pieczęciami - to tak juz na marginesie ja gdy dzwoniłęm nie orzekazywałem danych osobowych tylko opisywałęm dokumenty. ale dla mnie ważne jest to że nie chcą uznać niemieckiego zaświadzczenia i koniec kropka auto do oclenia chociaż było oclone przed wydaniem zaświadzcenia nie wiem kiedy bo data zaswiadczenia kest 2006 rok wiec wszelkie formalnosci musiały byc załtwione przed tą datą z takim zaswiadczeniem niemiec może to auto odsprzedać dalej
na dokumencie jest adnotacja że jest ważne aż do wydania dowodu rejetracyjnego i data jego wydania traci wązność czyli aż auto sie zarejestruje

ludzie pomożcie czy jesteśmy wjednej Polsce dla jednego heh dla wiekszosci celników w dużych miastach jest to normalnie uznawany dokument dzwoniłęm do 8 dużych urzedów celnych a w mojej miescinie juz Polska B i ten dokument jest nie ważny motam sie już z tym od 24 lutego nie mam siły i nerwów wszelkie odwołania jedynie bedą wydłużały cały ten proces czy ktoś moze mi pomóc chodzi o wypowiedż pracowników z UC bardziej z europeizowanych którzy wiedzą oco chodzi

przepraszam za błedy ale telepie sie od 14 kiedy to dzwoniłęm do Urzedu celnego w Polsce bardzo miłą Pani tweirdziął że dokument jest jak najbardziej wpożadku no oczywiście jeżeli jej nie kłąmie co chodzi o treść
a za 10 minut Urzad skarbowy odmawia mi wydania zaswiadczenia tweirdząc że konsultował się w mojej sprawie z Urzedem Celnym i oni już ze mną nie mają nic wspolnego ponieważ idzie pismo do mnie w sprawie clenia ,a US nie ma już nic do roboty
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=2923


Temat: Ile dni ma sprzedawca na wystawinie faktury vat?

  Zaprzeczam:)
Cytat:
§ 9. 1. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.
2. W przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.
§ 10. 1. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy, podatnik może wystawić fakturę potwierdzającą otrzymanie całości lub części ceny. W przypadku wystawienia faktury przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).
4. Faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:
1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
3) datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 3 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot otrzymanych wcześniej części należności brutto;
4) stawkę podatku;
5) kwotę podatku, wyliczoną według wzoru:

gdzie:
KP - oznacza kwotę podatku,
ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,
SP - oznacza stawkę podatku;
6) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy;
7) datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1-3, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.
5. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7-9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.
6. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9.
7. Przepisy § 5 ust. 6 i 7 oraz § 7 stosuje się odpowiednio do faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.
informacje o jednostce
pisma urzędowe
§ 11. 1. W przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-5 i 7-11, ust. 16a oraz ust. 16b ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.
2. Faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.
informacje o jednostce
pisma urzędowe
§ 12. W przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, fakturę, o której mowa w § 18, wystawia się nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę.
Źródło: rozporządzenie MF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz.U.08.212.1337
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=53878


Temat: Pisma procesowe, formularze urzędowe
Pisma procesowe, formularze urzędowe
  Cytat:
Zbiór 56-ciu pism urzędowych:

1. Apelacja
2. Pozew w postępowaniu nakazowym
3. Skarga na czynności komornika
4. Sprzeciw od nakazu zapłaty
5. Wniosek o dział spadku
6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku
8. Pozew o wydanie nieruchomości
9. Pozew o wydanie ruchomości
10. Pozew o zapłatę
11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania
16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania
17. Pozew o zachowek
18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu
19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu
20. Pełnomocnictwo procesowe
21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie
22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości
23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny)
24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy)
25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny)
26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy)
27. Odwołanie od decyzji ZUS
28. Pozew o alimenty
29. Pozew o rozwód
30. Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego
31. Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego
32. Pozew o separację
33. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane
34. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
35. Wniosek o odroczenie wykonania kary
36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych
37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
38. Wniosek o warunkowe zwolnienie
39. Wniosek o zatarcie skazania
40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem
41. Zażalenie
42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy)
43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego
44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy)
45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny)
46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny)
47. Zgodny wniosek o separację
48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny)
49. Skarga na przewlekłość postępowania
50. Odpowiedź na pozew (OP)
51. Pozew (P)
52. Pozew wzajemny (PW)
53. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty (SP)
54. Dane uzupełniające stron lub pełnomocników (DS)
55. Pismo zawierające wnioski dowodowe (WD)
56. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
Kod: http://www.sendspace.pl/file/8epg1eue/
Źródło: endow.pl/showthread.php?t=36728